In Groede staat het onderwerp “Wonen” al jaren prominent op de agenda van de dorpsraad. Daarom heeft de dorpsraad besloten een woonvisie op te stellen. In 2019 is er een tweede versie gemaakt van deze woonvisie, die u hieronder kunt bekijken:

Woonvisie Groede V2.0

In 2019 is het B&W op bezoek geweest tijdens het kernbezoek in Groede. Tijdens dit kernbezoek heeft de dorpsraad een presentatie gegeven aangaande het onderwerp wonen. Deze presentatie kunt u hieronder vinden:

Wonen in Groede anno 2019