Meer informatie over deze dag kunt u teruglezen in de Dorpsomroeper.