GROEDE LEEFT…

Dat blijkt ook uit de vele evenementen die het hele jaar door worden georganiseerd. Neem gerust eens een kijkje in de agenda, hopelijk tot snel! 

Jaarlijks

Groese Kermis  •  Paasweekend  • Facebookpagina Dorpsvereniging Groede 

Oldtimer weekend Groede •  2e weekend juni  • www.owgroede.com 

De Avond van de Poëzie  3e weekend juniwww.groedeliterair.nl

Jaarmarkt   •  laatste vrijdag juli  • Facebookpagina Dorpsraad Groede 

Voor inlichtingen over de jaarmarkt zoals o.a.: standplaats, prijzen en tijden,
kunt u terecht bij de organisatie via groedejaarmarkt@gmail.com

Groede Festival   •  1e weekend september  •  www.groedefestival.com

Maandelijks

Oud papier ophalen 2018  • 14 juli, 11 augustus, 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december

Inloop spreek half uurtje van de Dorpsraad • Indien u als Groese inwoner vragen of opmerkingen heeft richting de Dorpsraad van Groede, dan bent u iedere laatste maandag van de maand tussen 19.30u en 20.00u welkom in M.F.C. ’t Torentje.

Wekelijks

Senioren sociëteit • iedere maandagmiddag van 13.30u tot ca. 16.30u kaart en biljart middag en iedere laatste dinsdagmiddag van de maand BINGO Seniorensoosgroede 

Week markt • elke dinsdag middag vanaf 13.00 uur staat er een kraam op de markt waar u onder andere kaas en kip kunt kopen.

Verenigingen

Kaartclub de Groe
De kaartingen zijn weer in het eetcafé ‘t Overleg om 19.30u voor jokeren en bieden.
De kaartingen vinden plaats op de volgende data: 26 januari, 23 februari, 16 maart, 6 april en 20 april.

Biljartspelers gezocht Senioren Sociëteit
Er worden nog (extra) spelers gezocht om te biljarten op de maandagavond van ca. 19.00uur tot 21.00 uur. Ook op donderdagochtend wordt er gebiljart van 09.00 tot 12.00 uur. Loop vrijblijvend eens even binnen. Elke laatste dinsdag van de maand wordt er bingo gespeeld. Iedereen is hier welkom! Dit binnen een informele en gezellige sfeer in ons gebouw.

Jeu de Boules
Voor de Jeu de Boules vereniging kan je op donderdagavond vanaf 19.00u  en zondagochtend vanaf 10.30u het terrein van de tennisvereniging op komen.

Huisvrouwengym
Op de dinsdagavond van 19.30u tot 20.30u en op donderdagmorgen van 09.00u tot 10.00u.
Voor meer informatie en eventueel opgeven kan via luteijnm@zeelandnet.nl