Kerncijfers Groede

Aan het begin van het jaar heeft de gemeente Sluis de kerncijfers bekend gemaakt met betrekking tot het inwonersaantal. Waar er in december 2015 nog 1033 inwoners in Groede woonden, waren dit er een jaar later 1019. Een reductie van 1,4 % of tewel Groede telt 14 inwoners minder dan vorig jaar. In totaal wonen er 23659 inwoners in de gemeente Sluis, dat wil dus zeggen dat 4,3 % van de bevolking in de gemeente Sluis een echte Groedenaar is. Klik hieronder op de link om het totale overzicht van de gemeente Sluis te zien;

actueel-inwoneraantal

 


 

Maandag, 23 januari 2017

Werkgroep Parkeer en verkeer: Laatste stand van zaken

Markt/Ellenstraat:

De Gemeente Sluis gaat akkoord met de opmerkingen:
– Richt de betreffende parkeerstrook niet aan de zijde van de    woningen maar op de huidige locatie in.
–  Behoud strook particulier eigendom van gele gebakken klinkers voor de woningen.

Aanvankelijk was er een breed draagvlak voor het gedeeltelijk autovrij maken van de markt gedurende het toeristenseizoen van 1 april tot 1 oktober,  maar er zijn nu toch enkele bewoners die hier bezwaar tegen hebben gemaakt en hier gaat de Gemeente nog een enquête voor uitzetten. Wanneer is nog niet bekend.

 

Brouwerijstraat/Woordweg:

 

Tijdens de laatste vervolg bijeenkomst op 15 december 2016 zijn allerlei bezwaren en op- en aanmerkingen besproken met de bewoners.

 

Er zullen minder parkeervakken worden aangelegd dan nu het geval is en er zullen groenstroken worden aangelegd.

Het wordt géén eenrichtingsverkeer maar het is de bedoeling dat er een dusdanig overzichtelijke situatie gaat ontstaan dat het verkeer elkaar de ruimte geeft om te kunnen passeren.
Ook landbouwverkeer.

 

Delta:

 

Delta heeft inmiddels aan de Gemeente Sluis laten weten dat zij meer moeten doen in het gedeelte Markt/Ellenstraat dan in begin gedacht. Naast het vervangen van water en elektra blijkt uit de schouwing in de aangrenzende woningen dat bij een groot aantal panden ook gesaneerd moet worden tot in de meterkast.

Dit betekent uitstel van de  rioleringswerkzaamheden voor de Markt/Ellenstraat tot begin September 2017 en de gemeente hoopt dan te kunnen afronden eind 2017.

 

De planning voor de Brouwerijstraat/Woordweg blijft hetzelfde dus ook begin September 2017.

 

De  betreffende bewoners hebben inmiddels hierover een brief ontvangen of zullen die nog krijgen en wij, de Dorpsraad, houden contact met de Gemeente Sluis.

 

Stel gerust uw vragen aan ons via dorpsraadgroede@gmail.com

 

Bewaren