Parkeer & Verkeer

Op deze pagina zal alle informatie verstrekt worden aangaande Parkeer & Verkeer in Groede.

November 2017

Update werkzaamheden Groede

Zoals u wellicht al gemerkt zult hebben, wordt er in ons dorp hard gewerkt door de gemeente en de delta. Hieronder een korte update van de werkzaamheden.

Markt/Ellenstraat
Het riool in de Ellenstraat tot de aansluiting in de Schuitvlotstraat en een deel van de Markt zit er in, inclusief de huis- en kolkaansluitleidingen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het aanbrengen van de rijbaan in de Ellenstraat met de bestaande vrijgekomen klinkers. De trottoirs liggen er in de Ellenstraat inmiddels in. Verwachting is dat de Ellenstraat eind november normaal gesproken, als het om verhardingen gaat, een heel eind voltooid zal zijn.
Op de Markt zelf wordt er gewerkt in de oostelijke helft door het aanbrengen van bestrating in de trottoirs en het gereed leggen van de funderingen voor rijbaan en parkeerstrook. De aannemer brengt normaal gesproken de parkeerstrook aan deze zijde voor een deel aan op zaterdag 11 november 2017. Vanaf volgende week volgt waarschijnlijk ook het aanbrengen van een deel van de bestrating in de rijbaan. De rioolwerken in het noordelijk deel van de Markt gaan door zodra het straatwerk Ellenstraat /Schuitvlotstraat er voor een belangrijk deel in zit.
Het werk op een aantal zaterdagen is noodzakelijk om de planning te halen. Zoals eerder aangegeven wil de gemeente voor de kerst 2017 gereed zijn met dit werk.

Brouwerijstraat/Woordweg
Begin november dit jaar is Delta gestart met het vervangen van gas, water en elektra binnen het plangebied Brouwerijstraat/Woordweg. Deze werkzaamheden duren normaal gesproken tot eind februari 2018. Daarna zullen de riool- en herinrichtingswerkzaamheden volgen door de gemeente. Momenteel werkt de gemeente nog aan het ontwerp van de remmende maatregel nabij de oversteek richting voetbalveld. Als alles volgens planning verloopt wil de gemeente in maart 2018 starten met de uitvoering van deze werkzaamheden. Zodra in de loop van februari 2018 de aannemer bekend zal de gemeente een infoavond organiseren waarop planning, bereikbaarheid en communicatie rond dit project aan de orde komen.

Aanbrengen parkeerverbod zuidzijde Markt
In onze eerdere communicatie hebben we het gehad over verkeershinder door geparkeerde voertuigen aan de zuidzijde van de Markt op de rijbaan. De gemeente gaat op dit deel een parkeerverbod instellen hetgeen wordt aangegeven met bebording. Deze bebording wordt aangebracht aan het eind van de herinrichtingswerkzaamheden Markt/Ellenstraat aan.

Tot zover een update. Voor meer informatie kunt u altijd mailen naar dorpsraadgroede@gmail.com.

September 2017
Op maandag 11 september heeft de werkgroep Parkeer & Verkeer met de gemeente rond tafel gezeten. Hier zijn de volgende zaken bediscussieerd;

– De rioleringswerkzaamheden
– Het verkeers-circulatie plan
–¬†Verkeers-remmende maatregel Traverse/Voorstraat
– Parkeren kruising Schuitvlotstraat/Markt
– Bebording richting parkeer terrein
– Slechte staat wegdek

Voor een volledig verslag van dit overleg kunt u hier terecht;    notulen-bijeenkomst-groede-parkeer-verkeer-september-2017

 

Juli 2017
Momenteel is de gemeente bezig met het aanleggen van extra parkeer plekken in ons dorp. Er zullen in totaal 26 parkeerplekken bijkomen/ dan wel vernieuwd worden. Aan de Blekestraat, waar vroeger het “Meerstromenhoekje” was, komen 5 extra parkeer plekken. In de walenstraat worden 5 parkeerplaatsen aan de kant van de oude huisartsenpraktijk her-aangelegd. Op het parkeerterrein bij ‘t Torentje komen 6 extra parkeer plaatsen aan de kant van Everaarslaan. En op het begin van de Schuitvlotstraat (komend vanaf Oostburg) zal aan de rechterkant de eerste parkeervakken her-ingedeeld worden, waardoor er 10 parkeerplekken zullen ontstaan. Klik hieronder voor de visualisatie van de extra parkeervakken.
Voor meer informatie kunt u terecht bij dorpsraadgroede@gmail.com