Project Burgerparticipatie Groede

 • maandag 2 november 2015

Project Burgerparticipatie in Groede

Hoe kunnen we bijdragen aan de leefbaarheid van Groede

 

Grofweg een jaar geleden is het voorwerk voor een burgerparticipatie traject gestart in Groede. De dorpsraad Groede en stichting duurzaam Groede hebben hierbij de handen in één geslagen en met ruggensteun van de gemeente zijn de drie partijen het traject in gegaan. Dit voor-traject is begeleidt door Eddy de Serano & Esther Schippers van het bedrijf “Samenwerkingskunde”. Zij hebben in verschillende sessies met allerlei verscheidende inwoners van Groede gesproken over hoe Groede er in 10 jaar moet uitzien en waar we ons in de tussentijd op moeten richten.

Deze informatie is omgevormd tot een voorstel van een burgerparticipatie traject, welke ook gebruikt zal worden als zijnde dorpsvisie, die dorpsraad zal leiden. Deze eerste versie zal worden voorgelegd aan de gemeente en het is vervolgens aan de dorpsraad om dit om te zetten in acties. Zoals gezegd is het een voorstel, elke vorm van feedback horen wij graag via een mailtje naar dorpsraadgroede@gmail.com.

Download/bekijk hier het voorstel

 

Update Burgerparticipatie traject / 2 april 2016

Dit bericht is bedoeld om u te informeren over het burgerparticipatie traject binnen Groede. Achter de schermen zijn er vele activiteiten gaande, die we graag met u willen delen.

Na de orienteringsfase, waarin allerlei groepen en personen zijn gehoord binnen Groede is er een voorstel gemaakt voor een burgerparticipatie traject. In dit voorstel staan in het traject 5 thema’s voorop, te weten;

 • De leefbaarheid van Groede bewaren
 • Aangenaam wonen in een mooi en toegankelijk dorp
 • Kansen scheppen voor initiatief en duurzaam ondernemen
 • Activiteiten stimuleren voor/door kinderen en jongeren
 • Groede uitbouwen als cultuur en kunstenaarsdorp
 • Bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk (zelfstandig) kunnen blijven wonen

Daarnaast zullen de volgende thema’s zullen de volgende thema’s ook een rol gaan spelen;

 • Moderne digitale informatie kanalen inzetten en de klassieke kanalen blijven benutten
 • Rust, tradities en authenticiteit van het dorpsleven bewaren
 • Groede op de kaart zetten
 • Groede verbinden met de wereld erbuiten
 • Kwaliteitsvol toermise ontwikkelen en stimuleren

In het voorstel staan een aantal werkvormen hoe de inwoners van Groede aan deze thema’s de komende jaren kunnen gaan werken.

De initiatief nemende partijen, te weten dorpsraad Groede en duurzaam Groede, hebben dit voorstel met links en rechts kleine aanpassingen goed gekeurd. Zo zal de dorpsraad dit traject gaan leiden en stichting duurzaam Groede zal één van de deelnemende partijen zijn net als alle andere inwoners en groepen van Groede.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het opstellen van een notitie voor dit burgerparticipatie traject in Groede richting de gemeente. In deze notitie zal aandacht besteed worden aan; inhoudelijke support van de gemeente voor dit traject, rol van een dorpsraad binnen de gemeente en de mogelijkheid om dit traject uit te rollen naar andere kernen. We hopen in de komende weken deze notitie uit te kunnen sturen.

Een erg spannende en interessante periode voor Groede, waarbij nu het moment is om door te pakken om burgerparticipatie (nog meer) tot stand te brengen en zodoende het wonen in Groede nog aangenamer te maken!

 

Met vriendelijke groeten,

De Dorpsraad.

 

  Leave Your Comment Here