Verenigingen in Groede

 

Dorpsvereniging/Dorpsraad Groede

De dorpsvereniging Groede is een vereniging die zich onder meer bezig houdt met de organisatie van diverse festiviteiten voor jong en oud in Groede. Daarnaast verzorgt zij de Dorpsomroeper en beheert het Multifunctioneel Centrum in Groede.

Om dit alles te bewerkstelligen werkt de dorpsvereniging Groede met een bestuur van enkele leden en vele vrijwilligers. Deze bestuursleden hebben allen een eigen aandachtsgebied en werken in teams samen om de doelstellingen van de vereniging te kunnen behalen.

 

Kindercomité Groede

Activiteiten 2018
  • Carnaval
  • Paaseieren zoeken
  • Kinder vakantie week
  • Halloween
  • Sinterklaas
Het kindercomité bestaat uit de volgende personen: Carina Verduijn, Carola Galle, Cynthia van Belois, Ellis Klaaijsen en Samantha Traas. kindercomitegroede@gmail.com

 

Groede E.H.B.O.

Afd. Groede van de Kon. Nederl. Ver. E.H.B.O.
Penningmeester  •  Monique Bogema-Bouwens
Q. van Uffordstraat 10  •  4503 AP Groede  •  0117-372067  •  ehbogroede@gmail.com

 

Hondenvereniging Countrydogs

Wij zijn een vereniging, aangesloten bij de Stichting Gedrag, Gehoorzaamheid & Behendigheid Cynophilia in Boerenhol en dat ligt tussen Groede en Breskens in west Zeeuws Vlaanderen. In 1999 hebben we de hondenclub opgericht en we hebben al veel honden en baasjes wat kunnen leren.  We trainen hondjes vanaf 10 weken tot……..onze oudste hond is momenteel 13 jaar . We proberen veel informatie via deze communitie aan onze cursisten en andere hondenliefhebbers mee te delen

Cursussen zaterdagmiddag kleine groep en persoonlijke aandacht of Prive-lessen op afspraak Te Boerenhol, Groede
06-20928277 of 06-13540741 (bereikbaar tussen 15.00 en 20.00 uur)  • www.countrydogs.tk

 

Muziekvereniging Groede-Breskens

Onze muziekvereniging is samengevoegd uit twee verenigingen n.l. Koninklijke muziekvereniging “Eendracht Maakt Macht” uit Groede, opgericht in 1840, en Muziekvereniging “Uit het Volk, Voor het Volk” uit Breskens, opgericht in 1899. Beide verenigingen zijn in 1970 gefuseerd en gingen verder onder de naam muziekvereniging “Breskens-Groede”.Onze vereniging is een bloeiende vereniging. De harmonie bestaat uit zo’n 30 blazers en slagwerkers en we hebben ook een drumband. De harmonie staat onder leiding van dirigent Eric Provoost en we repeteren iedere maandagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in MFC ‘ De Korre’ in Ghistelkerke in Breskens.

Secretariaat: Lesley Pieters  •  06-40722526  •  www.breskensgroede.nl

 

 

Tennis en Jeu d’Boule vereniging Conforza

Ons tennispark is gelegen bij het sportpark in het centrum van Groede. Dankzij de verlichting kan er op de 3 gravelbanen gespeeld worden tot 23u. De automatische besproeiing zorgt ervoor dat de banen er in topconditie bijliggen. Ook een balletje gooien op één van drie Jeu de Boules banen behoort tot de mogelijkheden.

Traverse 3c  •  4503BH Groede  •  Tel. kantine: 06-83026659  •  www.con-forza.nl

Inlichtingen m.b.t. de tennis • tel: 06-13816433 • mail: info@con-forza.nl

Inlichtingen m.b.t. de Jeu de Boules: • 0117-371498 • mail: info@con-forza.nl

 

Vereniging Ouderensoos Groede

Markt 12 Groede

De ouderensoos in Groede komt elke maandagmiddag bijeen van 13.30 tot 16.30 uur. Je kunt er kaartspelen ( jokeren,bieden,frikken) sjoelen en ook biljarten is mogelijk. De laatste dinsdagmiddag van de maand spelen we bingo van 13.30 tot 16.30 uur. Er zijn altijd leuke prijsjes te winnen.Wilt u een kijkje komen nemen? U bent van harte welkom. We drinken tussendoor een kopje koffie of thee met altijd wat lekkers erbij. Voor de prijs hoeft u het niet te laten € 0.75 per kopje. We willen graag dat nog wat meer mensen onze groep komen versterken, dus heeft u op maandagmiddag niets te doen, kom dan gerust langs. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Secretariaat dhr. Ben Sanders p/a Casembrootstraat 1a, 4503 AM Groede  •  Telefoon 0117-372276 of 0645141101

http://seniorensoosgroede.wordpress.com

 

Voetbalvereniging VV GROEDE 

Traverse wa, 4503 BM Groede.

Wedstrijdsecretaris: Sjaak van der Hooft  •  06-10326263  •  iphooft@planet.nl

Penningmeester: Eric van den Hemel  •  06-53718007  •  vofvdhemel@planet.nl

www.vvgroede.nl

 

Biljartvereniging E.N.Z.K. (Elk Naar Zijn Kunnen)

Opgericht in 1996. Er zijn voor deze vereniging drie teams actief voor de Z.V.B., namelijk 2 driebanden teams en 1 libre team.

Clubavond: iedere woensdag in ’t Overleg onder leiding van D. de Waele.

 

Biljartvereniging Sinte Pierre

Dit is een club van wat oudere biljartliefhebbers, die elke vrijdagavond bijeenkomen in ’t Overleg en dan onderling een competitie spelen onder leiding van de heer A. Schijve.

 

Kaartclub De Groe

Dit is een groep mensen die in de winter maanden ongeveer om de drie weken een kaart avond organiseren, waar men kan bieden en jokeren. De Club is ontstaan uit de oude duivenvereniging, die in januari 2008 is opgeheven. De man die dit alles in goede banen leidt is de heer S. Dusardijn. Telefoon: 0117 371661