Stichting Dorpsraad Groede

Op deze pagina zal alle informatie verstrekt worden aangaande Stichting Dorpsraad Groede.

 

Stichting Dorpsraad Groede:

 • Behartigt de belangen van de Groedenaren
 • Is aanspreekpunt voor gemeente Sluis
 • Waarborgt samenwerking tussen verenigingen en organisaties
 • Werkt via werkgroep vormen aan topics die spelen in het dorp

 

Bestuursvorm:

 • 1 Voorzitter
 • 1 Penningmeester
 • 1 Secretaris
 • Zittingstermijn 3 jaar, daarna herkiesbaar.

 

Leden:

 • Arno van den Hemel – voorzitter
 • Hans van de Geer – secretaris
 • Sharon Pieters – penningmeester
 • Mia Elfrink
 • Ellis Klaaijsen

U kunt de Stichting Dorpsraad Groede bereiken via: dorpsraadgroede@gmail.com