Stichting Verenigd Groede

Op deze pagina zal alle informatie verstrekt worden aangaande Stichting Verenigd Groede.

 

Stichting Verenigd Groede:

 • Organiseert activiteiten in Groede o.a. Kermis, Jaarmarkt, Koningsdag, Groede Leeft etc.
 • Zorgt voor samenwerking tussen verenigingen en organisaties.

 

Bestuursvorm:

 • 1 Voorzitter
 • 1 Penningmeester
 • 1 Secretaris
 • Zittingstermijn 3 jaar, daarna herkiesbaar.

 

Leden:

 • Imre Hubregtsen
 • Monique Bouwens
 • Daisy de Smet
 • Adinda de Zeeuw
 • Gerjan de Hullu
 • Sharon Pieters