BURGERPARTICIPATIE

Burgerparticipatie Traject Groede

burgerparticipatie-traject

In 2016 is er in Groede een begin gemaakt om een burgerparticipatie traject op touw te zetten. Hiervoor sloegen de dorpsraad en stichting duurzaam Groede de handen in één. Er werd er samen gewerkt met externe partner Eddy de Serano van “Samenwerkingskunde”, die zich geprofessionaliseerd heeft in Burgerparticipatie trajecten.

In het voor-traject werden er verschillende sessie gehouden in het dorp, waarin er gepraat werd over de toekomst van Groede. De sessies begonnen met een klein groepje die uiteindelijk uitgroeide tot een groep van 75 personen. Een zo divers mogelijke groep, dat een goede weerspiegeling gaf van de inwoners van Groede. Er werd gekeken naar wat men vond dat er goed ging in Groede en wat er beter kon. Ook werd er gekeken naar hoe men Groede eruit zou willen laten zien in 2025. Hier zijn uiteindelijk 6 hoofd thema’s gekomen, waar we aan willen werken in de komende jaren. Ook zijn er specifieke projecten/acties bij gezet om het zo concreet mogelijk te maken.

De dorpsraad heeft vervolgens hier een plan van gemaakt met een tijdspad, om zodoende aan deze thema’s in Groede te gaan werken. Om deze thema’s met bijbehorende projecten/acties uit te werken is er besloten om te werken met werkgroepen. Hiervoor zijn de volgende werkgroepen in het leven geroepen;

– Werkgroep Wonen in Groede
– Werkgroep Groen Groede
– Werkgroep Veiligheid
– Werkgroep Aantrekkelijk Groede
– Werkgroep Parkeer & Verkeer
– Werkgroep Zorg & Welzijn

In eerste instantie zal elke werkgroep geleid worden door één persoon uit de dorpsraad. Nu is echter het moment aan gebroken om deze werkgroepen ook echt te gaan vullen met enthousiaste Groedenaren die bij één of meerdere van deze werkgroepen willen aansluiten. Het is immers een “Burgerparticipatie traject”, dus nodigen we jullie Groedenaren van harte uit om deel te nemen in één of meerdere van deze werkgroepen. Om u aan te melden kunt u een mail sturen naar dorpsraadgroede@gmail.com. Als u meer informatie wilt, bent u van harte welkom op onze inloop-spreek-half-uurtje elke laatste maandag van de maand van 19.00 tot 19.30 uur in ’t Torentje.

Voor de tijdsplanning van het traject kunt u onderstaande link gebruiken;

burgerparticipatie-traject-groede-overview

info@groede.net

Copyright 2022 | Alle rechten voorbehouden