Nieuws van de Dorpsraad

  • maandag 9 november 2020

Vergadering en dus ook het inloop-spreek uur van maandag 26 februari is verplaats naar woensdag 28 februari 

Notulen vergadering Dorpsraad Groede:
Notulen Dorpsraad Groede – april 2024

Notulen Dorpsraad Groede – maart 2024

Notulen Dorpsraad Groede – februari 2024

Notulen Dorpsraad Groede – januari 2024

Notulen Dorpsraad Groede – December 2023 –> geen vergadering

Notulen Dorpsraad Groede – november 2023

Notulen Dorpsraad Groede – oktober 2023

Notulen Dorpsraad Groede – september 2023

notulen Dorpsraad Groede – augustus 2023

Notulen Dorpsraad Groede – juli 2023

Notulen Dorpsraad Groede – juni 2023

Notulen dorpsraad Groede – Mei 2023

Notulen dorpsraad Groede – April 2023

Notulen dorpsraad Groede – Maart 2023

Notulen Dorpsraad Groede – Februari 2023

Notulen dorpsraad Groede – Januari 2023

Notulen Dorpsraad Groede – December 2022

Notulen Dorpsraad Groede – November 2022

Notulen dorpsraad Groede – oktober 2022

Notulen Dorpsraad Groede – September 2022 –> geen notulen, vanwege organisatie Paptaartenkermis

Notulen dorpsraad Groede – augustus 2022
Notulen Dorpsraad Groede –  Juli 2022

Notulen Dorpsraad Groede – Juni 2022

Notulen Dorpsraad Groede – Mei 2022

Notulen Dorpsraad Groede – April 2022

 

 

Mei 2022

Op 11 mei 2022 hebben Verenigd Groede en Dorpsraad Groede hun jaarvergadering gehouden. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om aanwezig te zijn, kunt u onderstaande de presentatie terug vinden: 

Jaarvergadering DVDR 2022

2022 05 11 Verslag algemene vergadering DVen DR

Oktober 2021

Samen met de Meerstromenschool in Groede zijn we een ontwerp aan het maken voor een eventuele herinrichting voor het parkeerterrein aan de Monnikenstraat. Met name het ontbreken van een voetpad richting de Schuitvlotstraat en de gevaarlijke parkeersituaties bij het ophalen en brengen van kinderen heeft ons hiertoe gebracht. Daarnaast zien we ook kansen om het aantal parkeerplekken uit te breiden, in combinatie met een duidelijke en juist bewegwijzering, kan daar eventueel de parkeerdrukte in de Schuitvlotstraat en eventueel Everaarslaan mee gereduceerd worden. De dorpsraad heeft een opzet gemaakt, welke de komende weken besproken zal worden met de basisschool. Daarna zullen we met dit voorstel richting de gemeente gaan om te kijken welke mogelijkheden hier in zijn. Een voorlopige eerste opzet is hier te vinden: Nieuwe inrichting Parkeerterrein Groede – Versie 2

 

Augustus 2021

Het is nu aan ons!
De gemeente Sluis buigt zich over toeristisch verhuur
van woonruimte. Het is een moeilijk dossier, waarbij er verschillende
meningen zijn en de Sluise gemeenteraad er anders in staat dan het college van
burgemeester en wethouders. De gemeenteraad van Sluis vraagt nu raad bij de
inwoners en roept hen op hun mening te laten horen omtrent dit onderwerp.

Hieronder even in het kort wat er nu op tafel ligt en
wat het grote discussiepunt is. Het gaat om regels voor toeristische verhuur
van woonruimte in de KERNEN in de gemeente Sluis. Wat is een zwaar
discussiepunt? In juni stelde het college van burgemeester en wethouders voor
dat het toeristisch verhuren van een woning maar maximaal 60 dagen mag, maar
een meerderheid van de gemeenteraad is van mening dat dit maximum op 120 dagen
moet liggen. Waarom is dat zo belangrijk? Als bedrijfsmatige exploitatie in de
kernen gebonden is aan 60 dagen is het verwachte rendement voor een verhuurder
lager dan bij 120 en zal het, is de verwachting, beleggers afhouden om woningen
in de kernen te kopen voor toeristische verhuur.

Er is al veel over gezegd en geschreven en nu is het
tijd dat ook de Groedenaren hun mening laten horen. Welke mening u ook heeft,
het is belangrijk dat deze gehoord wordt zodat de gemeenteraad een gedegen
beslissing kan maken.

Dus bent u voor of tegen de voorgestelde 120 dagen,
schrijf een brief met daarin uw mening en stuur deze voor 31 augustus 2021 naar
info@gemeentesluis.nl voorzien
van NAAM en VOLLEDIG ADRES. Deze gegevens worden NIET openbaar gemaakt.

 

Wij als dorpsraad staan graag voor u klaar om u te
helpen een eventuele brief op te stellen of in te sturen.

 

Juni 2021

Op 28 juni 2021 stond het twee jaarlijkse kernbezoek op het programma. Burgemeester en Wethouder brengen dan een bezoek aan het dorp en bespreken de nieuwste ontwikkelingen en is er normaal gezien ruimte voor vragen via een openbare vergadering. Dit jaar was het echter iets anders vanwege COVID-19, en er is daarom gekozen voor een online kernbezoek met alleen een overleg met de Dorpsraad. Hieronder kunt u de notulen vinden van dit overleg:

2021-06-28-Notulen-digitaal-kernbezoek-GroedeDownload

November 2020

Als dorpsraad Groede hebben we zienswijzen ingediend op het visiedocument “Krachtig Verbonden” van de gemeente Sluis. Deze zienswijzen hebben we ingediend op onder andere de volgende onderwerpen:

– Kernenbeleid
– Woonbeleid
– Toerisme
– Verkeer

Onze volledige zienswijzen kunt u hieronder vinden:

Oktober 2020

Om een goede zienswijze in te kunnen dienen op het nieuwe visiedocument van de Gemeente Sluis, willen we meer weten over hoe de Groedenaar tegen het onderwerp “Wonen” aan kijkt. Daarom hebben we een enquête opgesteld. Deze is 96 keer ingevuld!

De uitslag van deze enquête kunt u hieronder vinden. De resultaten hiervan zullen wij meenemen in onze zienswijzen richting de gemeente Sluis aangaande het visiedocument.