Nieuws van de Dorpsraad

  • maandag 9 november 2020

Augustus 2021

Het is nu aan ons!
De gemeente Sluis buigt zich over toeristisch verhuur van woonruimte. Het is een moeilijk dossier, waarbij er verschillende meningen zijn en de Sluise gemeenteraad er anders in staat dan het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad van Sluis vraagt nu raad bij de inwoners en roept hen op hun mening te laten horen omtrent dit onderwerp.

Hieronder even in het kort wat er nu op tafel ligt en wat het grote discussiepunt is. Het gaat om regels voor toeristische verhuur van woonruimte in de KERNEN in de gemeente Sluis. Wat is een zwaar discussiepunt? In juni stelde het college van burgemeester en wethouders voor dat het toeristisch verhuren van een woning maar maximaal 60 dagen mag, maar een meerderheid van de gemeenteraad is van mening dat dit maximum op 120 dagen moet liggen. Waarom is dat zo belangrijk? Als bedrijfsmatige exploitatie in de kernen gebonden is aan 60 dagen is het verwachte rendement voor een verhuurder lager dan bij 120 en zal het, is de verwachting, beleggers afhouden om woningen in de kernen te kopen voor toeristische verhuur.

Er is al veel over gezegd en geschreven en nu is het tijd dat ook de Groedenaren hun mening laten horen. Welke mening u ook heeft, het is belangrijk dat deze gehoord wordt zodat de gemeenteraad een gedegen beslissing kan maken.

Dus bent u voor of tegen de voorgestelde 120 dagen, schrijf een brief met daarin uw mening en stuur deze voor 31 augustus 2021 naar info@gemeentesluis.nl voorzien van NAAM en VOLLEDIG ADRES. Deze gegevens worden NIET openbaar gemaakt.

Wij als dorpsraad staan graag voor u klaar om u te helpen een eventuele brief op te stellen of in te sturen.


Juni 2021

Op 28 juni 2021 stond het twee jaarlijkse kernbezoek op het programma. Burgemeester en Wethouder brengen dan een bezoek aan het dorp en bespreken de nieuwste ontwikkelingen en is er normaal gezien ruimte voor vragen via een openbare vergadering. Dit jaar was het echter iets anders vanwege COVID-19, en er is daarom gekozen voor een online kernbezoek met alleen een overleg met de Dorpsraad. Hieronder kunt u de notulen vinden van dit overleg:

2021-06-28-Notulen-digitaal-kernbezoek-GroedeDownload

November 2020

Als dorpsraad Groede hebben we zienswijzen ingediend op het visiedocument “Krachtig Verbonden” van de gemeente Sluis. Deze zienswijzen hebben we ingediend op onder andere de volgende onderwerpen:

– Kernenbeleid
– Woonbeleid
– Toerisme
– Verkeer

Onze volledige zienswijzen kunt u hieronder vinden:

Oktober 2020

Om een goede zienswijze in te kunnen dienen op het nieuwe visiedocument van de Gemeente Sluis, willen we meer weten over hoe de Groedenaar tegen het onderwerp “Wonen” aan kijkt. Daarom hebben we een enquête opgesteld. Deze is 96 keer ingevuld!

De uitslag van deze enquête kunt u hieronder vinden. De resultaten hiervan zullen wij meenemen in onze zienswijzen richting de gemeente Sluis aangaande het visiedocument.