Nieuws van de Dorpsraad

  • maandag 9 november 2020

November 2020

Als dorpsraad Groede hebben we zienswijzen ingediend op het visiedocument “Krachtig Verbonden” van de gemeente Sluis. Deze zienswijzen hebben we ingediend op onder andere de volgende onderwerpen:

– Kernenbeleid
– Woonbeleid
– Toerisme
– Verkeer

Onze volledige zienswijzen kunt u hieronder vinden:

Oktober 2020

Om een goede zienswijze in te kunnen dienen op het nieuwe visiedocument van de Gemeente Sluis, willen we meer weten over hoe de Groedenaar tegen het onderwerp “Wonen” aan kijkt. Daarom hebben we een enquête opgesteld. Deze is 96 keer ingevuld!

De uitslag van deze enquête kunt u hieronder vinden. De resultaten hiervan zullen wij meenemen in onze zienswijzen richting de gemeente Sluis aangaande het visiedocument.