STICHTING DORPSRAAD GROEDE

Stichting Dorpsraad Groede

Op deze pagina zal alle informatie verstrekt worden aangaande Stichting Dorpsraad Groede.

Stichting Dorpsraad Groede

 • Behartigt de belangen van de Groedenaren
 • Is aanspreekpunt voor gemeente Sluis
 • Waarborgt samenwerking tussen verenigingen en organisaties
 • Werkt via werkgroep vormen aan topics die spelen in het dorp

Bestuursvorm

 • 1 voorzitter
 • 1 penningmeester
 • 1 secretaris
 • Zittingstermijn 3 jaar, daarna herkiesbaar
Leden
 • Arno van den Hemel – voorzitter
 • Hans van de Geer – secretaris
 • Sharon Pieters – penningmeester
 • Mia Elfrink

 U kunt de Stichting Dorpsraad Groede bereiken via dorpsraadgroede@gmail.com

info@groede.net

Copyright 2022 | Alle rechten voorbehouden