GROEDE FIT 2025

Over het project

Vanuit de dorpsraad Groede is er een project opgestart genaamd “Groede Fit 2025”. Het doel van dit project is om een plaats te creëren in het dorp waar jong en oud kan samen komen om te bewegen en te ontmoeten en zodoende de fysieke en sociale gezondheid van Groede in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Men kan hierbij denken aan een sportkooi, skate-baan en/of fitnessapparaten in de buitenlucht.

De aanleiding voor dit project is divers. Vanuit het Groese burgerparticipatie traject zijn er een aantal pijlers opgesteld, waar “speelmogelijkheden voor jongeren creëren” en “stimuleren van sport & bewegen” er twee van waren. Daarnaast is er in 2019 naar aanleiding van het kernbezoek een enquête naar alle Groedenaren uitgegaan, daarin kwam naar voren dat er een plaats voor jongeren om te ontmoeten en te bewegen miste in het dorp. Als laatste is dit project tot stand gekomen naar aanleiding van de nieuwe omgevingswet, die onder andere ook focust op een gezondere leefomgeving.

In de afgelopen weken is er een projectplan opgesteld en een kleine commissie samen gekomen om dit project vorm te geven. Het projectplan is voorgelegd aan de gemeente die hier enthousiast over waren. Het plan zal in fases worden uitgevoerd, waarbij de eerste stap is om een locatie te bepalen en tot een eerste ontwerp schets te komen. De locatie op het sportpark achter de “ballenvanger” en de kleedkamers heeft momenteel de voorkeur.

In dit project willen we graag zoveel mogelijk Groedenaren betrekken, en dus ook de jongeren die in eerste instantie de doelgroep zijn. Eind juni hebben we het project gepresenteerd op de basisschool bij groep 7 & 8 en zijn we samengekomen met enkele Groese jongeren uit de eerste tot en met derde klas van het ZwinCollege. We hebben ze gevraagd wat hun zouden willen en hen gevraagd een eerste schets te maken.  Deze ideeën zullen allemaal meegenomen worden in het uiteindelijke ontwerp.

Wat betreft de kosten zullen we ons gaan beroepen op verschillende subsidie kanalen. De eerste brieven hiervoor zijn al de deur uit en hopen volgend jaar dit budgetplan rond te hebben, zodat er in 2022 begonnen kan worden met de aanleg.

Als u nog ideeën heeft aangaande dit project horen we het graag! Ideeën over subsidie kanalen, ideeën over het ontwerp, ideeën over de uitvoering of ideeën over de locatie. We horen het graag!

Klik hier voor het projectplan van Groede FIT 2025.

U kunt ook altijd iemand van de dorpsraad aanspreken of een mailtje sturen dorpsraadgroede@gmail.com

info@groede.net

Copyright 2022 | Alle rechten voorbehouden