KERNBEZOEK

Kernbezoek 6 mei 2019

Maandag 06 mei 2019 was het tijd voor het 2-jaarlijkse kernbezoek van de gemeente Sluis. Het B&W ging in de middag op bedrijfsbezoek bij sorteerbedrijf d’Hont, waar Pieter, Jaap en Sandy de afvaardiging voorzag van Groese paptaarten om vervolgens de delegatie mee te nemen door hun bedrijf en de ontwikkelingen, uitdagingen en bedreigingen te bespreken. Vervolgens ging de dorpsraad met het B&W in gesprek, waarin de dorpsraad het onderwerp “Wonen” nog eens uitvoerig heeft besproken. De presentatie hiervan kunt u terug vinden op deze site onder het kopje “Wonen” onder “Dorpsraad Groede”. Om 20.00 uur waren alle inwoners welkom in de drie koningen, waar de uitslag van de enquête werd besproken en er middels discussietafels vragen gesteld konden worden. Voorafgaand presenteerden de dorpsraad en verenigd Groede hun jaarverslag, deze zijn ook terug te vinden op www.groede.net. Met een opkomst van meer dan 100 inwoners, kunnen we terug kijken op een zeer geslaagd kernbezoek.

De uitslag van de enquête, die voorafgaand aan het kernbezoek werd gehouden is hieronder terug te lezen.

Resultaten enquête zonder reacties kernbezoek Groede – 2019

De notulen van het kernbezoek 2019 kunt u hieronder terug lezen.

Notulen kernbezoek Groede 6 mei 2019

info@groede.net

Copyright 2021 | Alle rechten voorbehouden