STICHTING VERENIGD GROEDE

Stichting Verenigd Groede

Op deze pagina zal alle informatie verstrekt worden aangaande Stichting Verenigd Groede.

dorpsvereniginggroede@gmail.com

Voor vragen omtrent de jaarmarkt, kunt u mailen naar

groedejaarmarkt@gmail.com


Stichting Verenigd Groede

  • Organiseert activiteiten in Groede o.a. Kermis, Jaarmarkt, Koningsdag, Groede Leeft etc.
  •  Zorgt voor samenwerking tussen verenigingen en organisaties
Bestuursvorm
  •  1 voorzitter
  • 1 penningmeester
  • 1 secretaris
  • Zittingstermijn 3 jaar, daarna herkiesbaar
Leden
  • Imre Hubregtsen
  • Daisy de Smet
  • Adinda de Zeeuw
  • Gerjan de Hullu


info@groede.net

Copyright 2022 | Alle rechten voorbehouden