STICHTINGEN IN GROEDE

Stichtingen in Groede

Stichting Oldtimer Weekend Groede
Deze stichting heeft als doel jaarlijks in het tweede weekend van juni een oldtimer weekend te organiseren. Het hele scala van oldtimer gebeuren komt in beeld. Vanaf de vrijdagmiddag tot en met de zondagavond zijn er activiteiten in en rondom Groede, waarbij ook de kinderen van Groede niet vergeten worden. Tevens wordt ervoor gezorgd dat er zowel de zaterdag- als zondagmiddag allerlei activiteiten op de markt in Groede gerealiseerd worden. Ook wordt er jaarlijks vanuit de organisatie een bedrag van minimaal €500,- onder één of meerdere goede doelen uit de regio verdeeld. Ga voor meer informatie naar de website www.owgroede.com

Stichting Zwerfkat Zeeuws-Vlaanderen
St. Zwerfkat is opgericht in 1992. Onze doelstelling is het terugdringen van het aantal zwerfkatten in West Zeeuws-Vlaanderen. 
Slijkstraat 8 • 06-51153653 • bartemmy@zeelandnet.nl 

Stichting Groede
Verantwoordelijk voor Het Vlaemsch Erfgoed. Met ouderwetse vanzelfsprekendheid heeft Groede haar ‘Vlaemsche Erfgoed’. In geuren, kleuren en gezellig rumour komt hier ambachtelijke bedrijvigheid van weleer verrassend authentiek om de hoek kijken. Informatie en entreekaarten in de Erfgoedwinkel. Hier vind je ook leuke cadeauartikelen zoals houten speelgoed.
Slijkstraat 10 • 0117-372414 • www.het-vlaemsche-erfgoed.nl 

Stichting Monumentenbehoud Groede
Lutherse Kerk en ook onderdeel van Het Vlaemsche Erfgoed.
Slijkstraat 10 • 0117-372414 • www.het-vlaemsche-erfgoed.nl 

Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Groede
Is de ‘werk’-stichting die als belangrijkste doel heeft het genereren van gelden om Grote Kerk Groede in staat te stellen haar hoofddoel te realiseren. Vrienden van houdt zich bezig met het organiseren van concerten, exposities, het open stellen van de kerk voor bezoekers en het Groede Festival. Deze stichting kan bestaan dankzij een grote groep vrijwilligers. Wie meer informatie wil of bij die groep vrijwilligers wil horen kan terecht op de website. 
Markt 1 • 0117-371397 • www.grotekerkgroede.nl

Stichting Groede Literair
Heeft als doel: iedereen, op verschillende manieren, in contact brengen met poëzie, taal en literatuur. Zowel lokale bevolking als toeristen. Wij organiseren jaarlijks De Avond van de Poëzie, op de derde zaterdag van juni. Ook verzorgt Groede Literair de Minibieb van Groede. Voor overige activiteiten en info www.groedeliterair.nl

Stichting Beheer Ouderensociëteitsgebouw Groede
Houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van het gebouw van de Seniorensociëteit van Groede. Is onderdeel van de Vereniging Ouderensociëteit Groede.
Markt 12 • soosgroede@outlook.com

Stichting Grote Kerk Groede
Deze stichting is de trotse eigenaar van het monumentale kerkgebouw op de markt in Groede. Zij heeft het in stand houden van het gebouw als eerste doel en vervolgens het stimuleren van allerlei activiteiten voor en door het dorp in datzelfde gebouw als bijna even belangrijk tweede doel. Het stichtingsbestuur is van mening dat het met heel veel gemeenschapsgeld gerestaureerde gebouw voor alle geledingen van de samenleving moet kunnen functioneren als onderdak voor door hen gekozen activiteiten. Dat is ook mogelijk zolang die activiteiten door het gebouw geen geweld aandoen. Deze stichting verhuurt het gebouw voor seminars, feesten, huwelijksvoltrekkingen, concerten en exposities. www.grotekerkgroede.nl

Stichting Duurzaam Groede
De stichting heeft tot doel de betrokkenheid bij en de deelname in de overgang naar een duurzame samenleving in Groede en omgeving te vergroten. De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door verschillende acties en publieke bijeenkomsten te organiseren die bedoeld zijn om kennis en informatie te vergaren en te delen. Alle in het teken van de verandering naar een duurzame samenleving en omgeving. Milieu, werkgelegenheid, energie, zorg en sociale cohesie. Dit samen met andere organisaties, lokaal, gemeentelijk en provinciaal.
De contactpersonen en hun specialisatie zijn:
Energiebesparing/opwekking: Adrie Neufeglise
Voedsel: Ruud Muusze
Leefbaarheid/werkgelegenheid: Bart Groot
Schuitvlotstraat 15 • www.duurzaamgroede.nl

info@groede.net

Copyright 2022 | Alle rechten voorbehouden